mercoledì 5 maggio 2010

Chillo va pazz p te!!!Oggi fa nu mese che è fernut, ca cu chill te lassat e a copp nun si sces cchiù
E te crir ca sè ggià scurdat, ca int o cor ha cancellat chelli ser nsiem a te.
Fors comm a te mo sta suffrenn, scenn a copp sulament ca speranz e te vedè,
e si po parlà cu nu cumpagn, ce dumand sulament si pe ccas ha vist a te.
Chill va pazz pe tte, te pens sempe, chill va pazz pe tte, nun sannamor,
nun sha saput scurdà de vas tuoje, te sonn senza durmì, si o cor suoje.
Chill va pazz pe tte, te pens semp, chill va pazz pe tte nun arreposa,
nata nun è comm a te, si nata cosa, pe nient nun può spezzà chisti duie cor.
E va cercat e ve chiarì, e va sta quasi pe murì.
Chill va pazz pe tte te pens sempe, no nun te sape scurdà, te pens semp.
Chill va pazz pe tte.
Pur tu staje male dint o core, pass tutt na jurnata dint a stanza toja a pensà comm po fernì nu grand ammore si pe semp lè giurat nun laviva mai lassà.
Chi tha raccuntat sta bucia, che lha vist nsieme a nata, chell nunn è amica a te.
Stu guaglion è tropp innamorat, fall na telefonat, fall correre addu te.
Chill va pazz pe tte, te pens sempe, chill va pazz pe tte, nun sannamor,
nun sha saput scurdà de vas tuoje, te sonn senza durmì, si o cor suoje.
Chill va pazz pe tte, te pens semp, chill va pazz pe tte nun arreposa,
nata nun è comm a te, si nata cosa, pe nient nun può spezzà chisti duie cor.
E va cercat e ve chiarì, e va sta quasi pe murì.
Chill va pazz pe tte te pens sempe, no nun te sape scurdà, te pens semp.
Chill va pazz pe tte.

Nessun commento:

Posta un commento